Tot op heden werd er nog geen technisch dossier opgemaakt voor de editie 2024.